Domů

Ekonomika a ocěňování staveb

Provádím odhad a tržní ocenění nemovitostí pro oblast Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Moravská Třebová, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí (resp. okres Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Zpracovávám ocenění a odhad tržní ceny všech typů nemovitostí od bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, atd.

 • odhad ceny pro účel platby daně z nabytí pro finanční úřad - !!! NEDĚLÁM !!!
 • odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
 • zpracování odborného vyjádření k ceně nemovitosti, kterou se chystáte prodat nebo koupit
 • úřední (administrativní) oceňování nemovitostí dle platné legislativy

Místní šetření. Jak probíhá? Je nutné?

Žádnou nemovitost nelze ocenit bez její osobní prohlídky odhadcem. Prohlídku nelze nahradit zasláním fotografií a popisu e-mailem. Kvalita takto „po slepu“ zpracovaného ocenění je přinejmenším diskutabilní. Můžete mít seberychlejší připojení k internetu, ale bez fyzické prohlídky nelze nemovitost objektivně posoudit. V průběhu prohlídky odhadce zhodnotí aktuální technický stav, pořídí fotodokumentaci a zaměření objektu. Dále si zaznamená veškeré technické aspekty, které mohou mít vliv na tržní cenu.

Podklady k odhadům

Pro zpracování ocenění pro účely dědického řízení jsou potřebné tyto podklady:

 • číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář)
 • údaje o zůstaviteli, datum úmrtí
 • výpis z KN (list vlastnictví)
 • základní technické parametry nemovitosti jako jsou: plocha m2, rok výstavby (případně rekonstrukce), vybavení stavby, napojení na inženýrské sítě apod.

 

Pro zpracování odhadu jsou potřebné tyto podklady:

 • výpis z KN
 • projektová dokumentace (pokud je k dispozici)
 • doklady omezující vlastnická práva
 • smlouvy o zřízení případných věcných břemen
 • nájemní smlouvy (pokud existují)
 • kolaudační rozhodnutí (při novostavbě)
 • územní rozhodnutí (ocenění stavby před zahájením)
 • stavební povolení (pro nedokončenou stavbu)
 • geometrický plán (pokud oceňované stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě)

Ve všech případech je nezbytná prohlídka odhadcem (místní šetření) za účasti zadavatele.

 

 

Kontakt

Jiří Holub
Krátká 931
563 01 Lanškroun

IČO:         86698761

telefon :   +420 606 879 078
email :     holub.jirka@atlas.cz
 

Přihlášení


Webové stránky zdarma